COMUNICATE

„SC CROCO SRL, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, pentru proiectul ’’Demolare construcÅ£ii existente, extindere capacitate de producÅ£ie ÅŸi depozitare la SC CROCO SRL, localitatea OneÅŸti, judeÅ£ul Bacău’’, propus a fi amplasat  in OneÅŸti, Calea Slănicului, nr. 12, judeÅ£ul Bacău.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intr orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.09.2016’’

………………………………………………………………………………………………………………

‘’SC CROCO SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolare construcții existente, extindere capacitate de producție și depozitare’’, propus a fi amplasat în municipiul Onești, Calea Slănicului, nr. 12, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, și la sediul SC CROCO SRL din municipiul Onești, Calea Slănicului, nr. 12, județul Bacău, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri intre orele 08.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.’’

………………………………………………………………………………………………………………

‘’SC CROCO SRL titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, pentru proiectul „Modernizare canalizare ape menajere’’, propus a fi amplasat in Onești, Calea Slănicului, nr. 12.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intre orele 08.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 21.12.2015’’

………………………………………………………………………………………………………………

‘’SC CROCO SRL  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare canalizare ape menajere’’, propus a fi amplasat în Oneşti, Calea Slănicului, nr. 12, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul SC CROCO SRL din Oneşti, Calea Slănicului, nr. 12, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.’’

………………………………………………………………………………………………………………

‘’SC CROCO SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de reparaţii şi împrejmuire teren. Canalizare ape pluviale. Refacere canalizare şi execuţie aducţiune apă potabilă’’, propus a fi amplasat în Oneşti, Calea Slănicului, nr. 12, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul SC CROCO SRL din Oneşti, Calea Slănicului, nr. 12, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.’’

………………………………………………………………………………………………………………

‘’SC CROCO SRL titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, pentru proiectul „Lucrări de reparaţii şi împrejmuire teren. Canalizare ape pluviale. Refacere canalizare şi execuţie aducţiune apă potabilă’’, propus a fi amplasat in Oneşti, Calea Slănicului, nr. 12.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intr orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.04.2015’’

………………………………………………………………………………………………………………

‘’SC CROCO SRL titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, pentru proiectul „Lucrări de reparaţii şi împrejmuire teren.
Canalizare ape pluviale. Refacere canalizare şi execuţie aducţiune apă potabilă’’, propus a fi amplasat in Oneşti, Calea Slănicului, nr. 12.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intr orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.04.2015’’