Sticks

Croco Sticks Long – sare – 250 g

250 g - 20 buc/bax, 72 bax/palet

Croco – sticks sare – double pack

2 x 100 g - 8 buc/bax, 132 bax/palet

Croco – sticks sare – single pack

100 g - 16 buc./bax, 132 bax/palet

Croco – sticks sare 250 g

18 buc./bax, 72 bax/palet

Croco – MINI Sticks – sare

80 g 21 buc./bax; 156 bax/palet
250 g 15 buc./bax; 64 bax/palet
400 g 15 buc./bax; 48 bax/palet
Powered by DataTech