Concurs: “Ne-ai luat cu tine in vacanta?”

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK- “Ne-ai luat cu tine in vacanta?”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ” Ne-ai luat cu tine in vacanta?” (denumit in continuare„Concursul”) este [Croco SRL], cu sediul in [Str. Calea Slanicului nr.12, Onesti, Bacau – Romania – 601110].

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Pe perioada Concursului, SC CROCO SRL , va desfasura urmatoarele servicii: 1. va contacta castigatorul pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiului; 2. va preda premiul castigatorului, dupa validarea si identificarea acestuia in conditiile stabilite prin Regulament; 3. la data acordarii premiului va legitima castigatorul si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiului, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada [1] august 2016 – [15] august 2016 pe pagina de Facebook a companiei Croco SRL, https://www.facebook.com/croco.srl/ .

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Croco SRL Official Fan Page de pe Facebook.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 1 august – 15 august, astfel:

  1. Intra pe pagina Croco SRL Official Fan Page de pe Facebook : https://www.facebook.com/croco.srl/
  2. Devine fan al paginii de mai sus.
  3. Posteaza pe wall-ul paginii CROCO Biscuiti o poza din vacanta cu un produs Croco si un text referitor la produsul /produsele Croco , adauga tag cu CROCO Biscuiti apoi da share la postare
  4. Pentru a castiga un telefon Samsung Galaxy S6 , utilizatorul trebuie sa adune cat mai multe like-uri la postarea originala . Nu se vor cuantifica nr de Like-uri primite la postarile share-uite ci doar cele de la postarea originala .

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si postarea pe pagina Croco  Biscuiti .

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI Se va acorda ca premiu un telefon mobil Samsung  Galaxy S6 ( memorie 32 G ) cu accesorii  ( incarcator wireless si husa telefon ) in valoare de 2.334.27 lei  TVA inclus

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI Castigatorul va fi desemnat in urma evaluarii numarului de like-uri pe care un fan Croco SRL le-a adunat in urma postarii din vacanta in care apar produse Croco  pe pagina oficiala Croco Biscuiti . Toti participantii la concursul “Ne-ai luat cu tine in vacanta?”” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului. In cazul in care vor fi 2 sau mai multi participanti care vor avea acelasi numar de like-uri la postarea originala , castigatorul va fi desemnat de catre comisie pe baza criteriilor : relevanta poza , prezenta produsului , calitate .

Comisia de evaluare a numarului de like-uri  va fi alcatuita din 3 membrii, angajati ai CROCO SRL, desemnati de catre directorul general al companiei.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI Castigatorului concursului de pe Facebook  i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: va fi contactat prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le are completate in profilul lui de pe Facebook si i se va afisa numele pe pagina Croco SRL Official Fan Page de pe Facebook.

In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive care nu tin de el.

Castigatorul vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data 1 Septembrie 2016 , astfel:

  1. Daca este din Bucuresti, castigatorului I se va inmana premiul de catre Directorul de Vanzari . Castigatorul va prezenta cartea de identitate.

  1. Daca este din afara Bucurestiului, castigatorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorul/castigatoarea trebuie sa trimita pe mail la adresa marketing@croco.ro Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate, adresa de expediere si un numar de telefon la care sa fie contactat de catre curier .

La receptionarea premiului castigatorul trebuie:

  1. sa prezinte/ trimite prin e-mail  organizatorului SC CROCO SRL un document de identitate ;
  2. sa predea curierului procesul-verbal de predare-primire a premiului semnat ( ce se va afla in colet ) , iar curierul va preda organizatorului .

Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantii sunt in intregime responsabili de continutul imaginilor postate. Acestea nu trebuie sa fie ilegale, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale.

De asemenea, prin inscrierea in cadrul campaniei, participantii isi dau acordul ca fotografiile incarcate de catre acestia sa poata fi utilizate de catre Organizator pe toata perioada Campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/ exclude din campanie materialele care nu respecta conditiile mentionate anterior.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 15 august 2016, ora 24.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a Croco SRL . Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe [contul de facebook].

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE Organizatorul campaniei va achita impozitul pentru premiu .

SECTIUNEA 13. LITIGII In cazul unor litigii aparute intre Croco SRL si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 
Powered by DataTech